Visitation

Vores samarbejdspartnere if. visitering af nye børn til aflastning foregår med den enkelte kommune via barnets/den unges sagsbehandler, forældrene og aflastningsstedet som en forholdsvis direkte indskrivning.

Der er følgende trin i vores visitationsprocedure:

  1. Kommune eller forældre henvender sig til Fonden udsigten. Telefonisk beskrives barnet konkret/den unges situation og støttebehov.
  2. Der fremsendes – i fuld overensstemmelse med hjemmet og den unge selv – skriftligt materiale om barnet/den unge. Dette være sig udredningspapirer, statusrapporter og lignende.
  3. Hvis barnet/den unge vurderes til at være indenfor målgruppen, indbydes sagsbehandler og forældre til et møde på aflastningsstedet. Formålet med dette møde er at afklare, om henholdsvis forældre som aflastningssted kan imødekomme hinandens behov.
  4. Hvis forældre og aflastningssted, bo-trænings bostederne opnår enighed, inviteres forældre og barn/ung til et besøg på aflastningsstedet, eller det aktuelle bo-trænings bosted 
  5. Der aftales et starttidspunkt mellem forældre og aflastningssted/ bo-trænings bostedet. hvorefter sagsbehandler orienteres og samarbejdsaftale og ophold etableres.

 

IMG_1443 (Copy)