Personale

IMG_1475 (Copy)

Normering
Ca. 15,25 fuldtidsstillinger inkl. vikarer og ledelse. Den faste stab udgør 13 uddannede pædagoger, 2 pædagogiske medarbejder samt 1 socialrådgiver

Vagtplan
Der arbejdes efter en plan over en 4 ugers periode, som gentages året igennem

Praktikanter
Huset for aflastning, modtager øvelsespraktikanter

Supervision
Stedet modtager både intern og ekstern supervision

Medarbejderuddannelse
Som en del af en kontinuerlig opkvalificering af personalet deltager alle fastansatte fast i 1 årlige konferencer: autisme-konference, Skive Konferencen eller Sikon konferencen, samt konferencer ift. ADHD. medarbejder på bostederne får autismepilot uddannelsen.  Derudover deltager medarbejderne løbende i relevante kurser if. målgruppen. 

Der er ansat 17 faste medarbejder på Fonden udsigten inkl. Leder, administration.
Derudover er der ansat et fast vikarteam i hvert hus, der alle har en fast weekend vagt.

  • Direktør/ CEO: uddannet pædagog/ coach og Rosenterapeut, MBA i ledelse ved Aros business acadamy, Det personlige lederskab v/ Rikke Hertz Counseling, har flere års erfaring som fagkonsulent for familier, hvor ADHD og ASF er en del af familiens hverdag.   
  • Økonomi direktør: uddannet handel/ kontor
  • 1 afd. leder for begge bo-trænings bosteder
  • 1 socialrådgiver med  4 timer pr.uge 
  • 13 pædagoger med forskelligt time antal
  • 2 pædagogiske medarbejder med forskelligt timeantal
  • vikar