Sensommervej 146

Sensommervej 146

Bo-trænings bosted

Bo-træningsbosted Sensommervej 146, Resenbro, 8600 Silkeborg
For unge mellem 15-25 år med udviklings forstyrrelser inden for autisme spektrum forstyrrelser og ADHD og andre beslægtede udviklingsforstyrrelser

Vi bor i et hus hvor hver ung har sit eget værelse. De deler køkkenalrum og badeværelser. Der er pædagogisk personale tilstede fra de komme fra skole/job og til næste morgen hvor de tager af sted igen. Der er sovende nattevagt.

Pædagogisk målsætning og metode:

Vi arbejder ud fra en kognitiv og anerkende tilgang til vores borger, og ud fra en fælles viden og forståelse om den unges handicap.  Even til at turde og ville gøre mødet med borgen, positivt, succesfyldt, kendskab til miljøets store betydning, fysiks som kommunikativt alle elementer, der nødvendigvis må spille sammen for at nå målet for målgruppen.
Målet er at den unge skal til egne sig kommunikative, sociale og selvhjælpsfærdigheder med henblik på at magte en kommende voksentilværelse med individuelle form for støtte, den enkelte borger har/ får behov for.
Dette værdisæt tænkes ind det pædagogiske tilbud til den enkelte borger og muliggøre udvikling og trivsel.
For Ledelse og medarbejdere betyder det at de skal have kvalificeretog opdateret viden om, hvad disse udviklings forstyrrelser/ handicaps drejer sig om – hvad har de af betydning for den enkelte borgers tænkning og adfærd.

Formål:

I forhold til §66 og §107 som er de paragraffer kommune kan tilbyde unge med svært nedsat psykisk og fysisk funktionsevne som har behov for omfattende støtte til helt almindelige daglige funktioner eller for pleje eller i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Indsatsområder:

Den indsats vi yder i forhold til den enkelte borger er med udgangspunkt i at borgeren bliver støttet i at lære at skabe overblik, struktur og balance mellem arbejde/ uddannelse liv og fritid, så de lære at magte og udvikle strategier til både at kunne passe deres uddannelse/ arbejde og få deres fritids liv til at fungere. Det vil sige lære at have fokus på at:

 • Stå op / gå i seng tider.
 • Hvor lang tid har borgeren brug for til sin morgenrutiner.
 • Vigtigheden af hygiejne, bad, tøjskift, tandbørstning, hårklipning, og barbering.
 • Medicin håndtering.
 • Økonomi/ budget forståelse
 • Smøre madpakke/ pakke taske.
 • Lektier/ opgaveløsning.
 • Fritidsaktiviteter- hvilke dage.
 • Indkøb.
 • Madlavning.
 • Tøjvask/ rengøring.
 • Styr på transporttider
 • Styr på aftaler og overholdelse af disse.
 • Håndtering af sociale medier, Facebook, sms med flere
 • Venskaber/ kæreste relationer.
 • Handicap forståelse/ selvforståelse/ håndtering af følelser.

Metodens systematik:

 • Individualisering
 • Daglige rutiner
 • Hurtigt intervention
 • Entydige rammer
 • Klare nedskrevne regler
 • Rolige rummelige Personaler
 • Entydige personaler

Husets trivsel vil foregå i et low arousal miljø. Det vil sige at unge med svær udadreagerende adfærd ikke passer ind i vores miljø.

Direktør/CEO Henning Løfwall

Fonden udsigten / tlf. 86-253 253, mobil nr.61775607

Mail: henning@fonden-udsigten.dk

afd. leder – Stedfortræder for ledelse- Louis Graversen

Mail: Louis@fonden-udsigten.dk 

mobil: 30279548