Tingvej 50, Hornslet

Bo-trænings bosted Tingvej 50 8543 Hornslet

For unge mellem 16-26 år med udviklings forstyrrelser inden for autisme spektrum forstyrrelser og ADHD.

Vi bor i et hus hvor hver ung har sit eget værelse. De deler køkkenalrum og badeværelser. Der er pædagogisk personale tilstede fra de komme fra skole/job og til næste morgen hvor de tager af sted igen. Der er sovende nattevagt.

Pædagogisk målsætning og metode:

Vi arbejder ud fra en kognitiv og anerkende tilgang til vores borger, og ud fra en fælles viden og forståelse om den unges handicap.  Even til at turde og ville gøre mødet med borgen, positivt, succesfyldt, kendskab til miljøets store betydning, fysiks som kommunikativt alle elementer, der nødvendigvis må spille sammen for at nå målet for målgruppen.

Målet er at den unge skal til egne sig kommunikative, sociale og selvhjælpsfærdigheder med henblik på at magte en kommende voksentilværelse med individuelle form for støtte, den enkelte borger har/ får behov for.

Dette værdisæt tænkes ind det pædagogiske tilbud til den enkelte borger og muliggøre udvikling og trivsel.

For Ledelse og medarbejdere betyder det at de skal have kvalificeretog opdateret viden om, hvad disse udviklings forstyrrelser/ handicaps drejer sig om – hvad har de af betydning for den enkelte borgers tænkning og adfærd.

 

Formål:

I forhold til §66 og §107 som er de paragraffer kommune kan tilbyde unge med svært nedsat psykisk og fysisk funktionsevne som har behov for omfattende støtte til helt almindelige daglige funktioner eller for pleje eller i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Indsatsområder:

Den indsats vi yder i forhold til den enkelte borger er med udgangspunkt i at borgeren bliver støttet i at lære at skabe overblik, struktur og balance mellem arbejde/ uddannelse liv og fritid, så de lære at magte og udvikle strategier til både at kunne passe deres uddannelse/ arbejde og få deres fritids liv til at fungere. Det vil sige lære at have fokus på at:

Stå op / gå i seng tider.

Hvor lang tid har borgeren brug for til sin morgenrutiner.

Vigtigheden af hygiejne, bad, tøjskift, tandbørstning, hårklipning, og barbering.

Medicin håndtering.

Økonomi/ budget forståelse

Smøre madpakke/ pakke taske.

Lektier/ opgaveløsning.

Fritidsaktiviteter- hvilke dage.

Indkøb.

Madlavning.

Tøjvask/ rengøring.

Styr på transporttider

Styr på aftaler og overholdelse af disse.

Håndtering af sociale medier, Facebook, sms med flere

Venskaber/ kæreste relationer.

Handicap forståelse/ selvforståelse/ håndtering af følelser.

Metodens systematik:

Individualisering

Daglige rutiner

Hurtigt intervention

Entydige rammer

Klare nedskrevne regler

Rolige rummelige medarbejder

Entydige medarbejder

Husets trivsel vil foregå i et low arousal miljø. Det vil sige at unge med svær udad reagerende adfærd ikke passer ind i vores miljø.

Direktør/CEO Henning Løfwall

Fonden udsigten / tlf. 86-253 253

Mail: henning@fonden-udsigten.dk

afd.leder- stedfortræder for ledelse- Louis Graversen 

mail: Louis@fonden-udsigten.dk 

mobil: 30279548 

 

Billeder fra Tingvej 50

Køkken
Køkken
Køkken
Køkken
Vaskemaskine og tørretumbler
Vaskemaskine og tørretumbler
Olines værelse
Værelse
Badeværelse første sal
Badeværelse første sal
Huset set fra Tingvej
Huset set fra Tingvej
Entre når du kommer ind af hoveddøren
Entre når du kommer ind af hoveddøren