Forside

Et specialpædagogisk aflastning/ botrænings bosted for børn, unge og unge voksne med Autisme spektrum forstyrrelser og ADHD og andre beslægtede funktionsforstyrrelser

Aflastningsstedet tilbyder en struktureret, genkendelig og overskuelig hverdag, med hold af 4-5 børn/unge og med specialpædagogisk uddannede medarbejdere.

Der vil i forbindelse med det årlige statusmøde blive udarbejdet fokusmål for det enkelte barn, hvor udviklingsperspektivet indgår som en overordnet overvejelse, så de beskrevne indsatsområder alle på kort eller længere sigt retter sig mod den unges kommende voksenliv.

Fonden udsigten, et socialpædagogisk aflastnings-bosted for børn og unge, i alderen 6-18 år, samt bo-træning bosted for unge/ unge voksne i alderen 16-26 med udviklingsforstyrrelser indenfor ADHD og autismespekteret. 

beliggenhed: Aflastnings bosted, Brabrand. bo-trænings-bosted Hornslet, og bo-trænings bosted Resenbro v/ Silkeborg. 


VIGTIG INFO: 

Torsdag den 16. januar 2020 blev Fonden Udsigten gjort opmærksom på, at vores leverandør af it-system til sikker e-mailkommunikation, samme dag havde opdaget en

sikkerhedsbrist i deres it-system.

Sikkerhedsbristen blev opdaget torsdag 16. januar 2020, cirka klokken 11:00 og hele it-systemet blev lukket ned få minutter efter klokken 11:10.

Den sikkerhedsrisiko der er opstået som følge af sikkerhedsbristen er, at brugere af systemet, med aktive handlinger, kunne uautoriseret kunne tilgå fortrolige

personoplysninger om andre brugere af it-systemet.

Fonden Udsigten har benyttet it-systemet til sikker e-mailkommunikation siden april 2019.

Alle e-mails der er blevet sendt i it-systemet, bliver pr automatik slettet efter 30 dage.

Vores leverandør har undersøgt loggen (liste over e-mailtrafikken i it-systemet) for de sidste 30 dage og har meddelt Fonden Udsigten, at der ikke er sket uautoriseret

læsning af e-mails.

Det er vores leverandørs foreløbige vurdering, at der er lav sandsynlighed for at der på noget tidspunkt er fortaget ondsindet og uautoriseret læsning af e-mails med

personoplysninger.

Efterfølgende har vores leverandør udbedret sikkerhedsbristen i it-systemet så det igen blev muligt at sende sikker e-mail med it-systemet fra torsdag den 16. januar

2020 fra klokken 17:00.

På den baggrund har Fonden Udsigten besluttet at følge vores leverandørs vurdering for nuværende. Vi følger sagen meget tæt og udsender ny information her via

hjemmesiden straks der er nyt i sagen.

Bruddet er ifølge lovgivning meldt til Datatilsynet.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte Jens Staall.

Send sikker mail