Forside

Et specialpædagogisk aflastning/ botrænings bosted for børn, unge og unge voksne med Autisme spektrum forstyrrelser og ADHD og andre beslægtede funktionsforstyrrelser

Aflastningsstedet tilbyder en struktureret, genkendelig og overskuelig hverdag med hold af 4-5 børn/unge og med specialpædagogisk uddannede medarbejdere.

Der vil i forbindelse med det årlige statusmøde blive udarbejdet fokusmål for det enkelte barn, hvor udvik lingsperspektivet indgår som en overordnet overvejelse, så de beskrevne indsatsområder alle på kort eller længere sigt retter sig mod den unges kommende voksenliv.

Fonden udsigten, et socialpædagogisk aflastnings-sted for børn og unge med udviklingforstyrrelser indenfor ADHD og autisme spekteret.