Pædagogik

Vores daglige pædagogiske arbejde består af pædagogiske metoder, der tager afsæt i en grundlæggende forståelse af, at børnenes funktionsvanskeligheder skyldes hjerneorganiske dysfunktioner. Børnene har som følge af deres funktionsvanskeligheder behov for et entydigt og specielt veltilrettelagt specialpædagogisk og rummeligt miljø.

For vores børn med funktionsforstyrrelser indenfor ADHD og ASF gør struktur og entydighed hverdagen mere overskuelig og forudsigelig. Børnene får støtte til at få styr på den indre uro og kaos, hvilket ofte fører til en følelse at sikkerhed og tryghed hos barnet – og som i sidste ende skaber en mere grundlæggende tillid til stedet og den måde personalet møder og rummer den enkelte og gruppen som helhed

IMG_1500 (Copy)

Vores børn har i langt højere grad end andre børn brug for at få etableret gode og blivende rutiner i en ellers ofte kaotisk tilgang til hverdagen. De har stort behov for at få forklaret og beskrevet de gældende rammer, regler og rutiner. Da vores børn ofte mangler et simpelt overblik over dagen eller ugen, vil en kombination af manglende evne til at skabe et overblik og en tidsfornemmelse, nødvendiggøre en stor grad af visuel støtte over både daglige, tilbagevende begivenheder som over de mere individuelt orienterede aktiviteter.

En forudsætning for, at vore børn, unge og voksne kan forstå, hvordan tingene hænger sammen, er, at de kender og forstår stedets tilrettelagte struktur. Derfor er det vigtigt, at vi formår at skabe den rette form for struktur og støtte for det enkelte barn, og det betyder, at vi tager afsæt i det enkelte barns kompetencer og potentialer med en viden om også de vanskeligheder, barnet har.

Vores pædagogiske praksis har helt konkrete omdrejningspunkter:

  • visuelle støttesystemer – og her menes bl.a. piktogrammer og skemaer, der beskrives dagens forløb for barnet, de unge- voksne og forløbskort, der bl.a. viser et badeforløb, forløbet for et måltid, forløbet for en tur m.m.
  • individuelle og generelle regler som tale/stillekort, pakkeliste, spiseregel, trampolinregler m. m
  • sociale historier, der f.eks. kan give en forklaring på sociale begivenheder eller beskriver andre muligheder for at tænke mindre frygtsomt om brand, taxatur, at blive vred osv.
  • daglige, faste og gennemgående gode og nødvendige rutiner som f.eks. bad, spisning, madpakkesmøring, aflevere madkasse på et fast sted m.m.
  • strukturerede samtaler, som eks. kan handle om hygiejne, pubertet, kammeratskab, sovevaner m.m.
  • og ikke mindst have et godt psykisk arbejdsmiljø, præget af overskud og humor, sjove episoder med både kolleger og børn/unge, evne og lyst til at håndtere en meget struktureret og fastlagt dagligdag og samtidig kunne konflikthåndtere, så hverdagen bliver kendetegnet af rummelighed og ansvar for de positive og udviklende relationer med vores børn.